کارشناس فروش بیمه عمر(تلفنی)

توضیحات موقعیت شغلی

  • - برقراری تماس با مشتریان جهت مشاوره و فروش بیمه عمر
    - توانایی در ارائه پیشنهاد متناسب با هر بیمه گذار
                            
نیازمندی های موقعیت شغلی
  • - توانایی برقراری ارتباطات موثر 
    - توانایی تکلم خوب
    - سابقه ی فعالیت در زمینه بیمه (به خصوص بیمه عمر)
ارسال درخواست برای این شغل